Skip to main content

18.3 milion euro dëm në buxhet – Raporti i KLSH për 6-mujorin/ Shkelje me tenderat dhe shpërdorim fondesh

Të Tjera