Skip to main content

2020, kompensim për vetëm 25 pronarë – Raporti i monitorimit të ATP: Përfituan nga fondi fizik dhe financiar 254 subjekte në total

Të Tjera