Skip to main content

2020, pronarët bum gjyqesh ndaj ATP – Agjencia: 631 padi në total. Sektori juridik ka arritur të ndjekë fizikisht vetëm 265 çështje

Të Tjera