Skip to main content

2022, krijohet regjistri elektronik i të huajve – Të dhëna të detajuara për çdo person që hyn me vizë, apo ilegalisht në territor

Të Tjera