Skip to main content

384.6 mln për sistemimin e lumit “të tmerrshëm” të Fushë-Krujës – Investimi përfshin ndërtimin e urës së re dhe mbrojtjen nga përmbytjet

Të Tjera