Skip to main content

4.3 milion euro të ardhura nga shitja e energjisë – FTL nis aktivitetin tregtar, shet energjinë e blerë nga prodhuesit me përparësi

Të Tjera