Skip to main content

450 km vijë detare, por importojmë peshk. Prodhojmë vetëm 7,800-8,600 tonë në vit, por edhe konsumojmë shumë pak

Të Tjera