Skip to main content

6 miliard lekë për barazinë gjinore – Strategjia Kombëtare për 10-vjeçarin, hendeku financiar është 20%

Të Tjera