Skip to main content

6 në 10 shqiptarë, të pakënaqur me jetesën – Vetëm 3% janë plotësisht të kënaqur. Situata, më e zymtë se tremujori i dytë

Të Tjera