Skip to main content

68% e shqiptarëve paguhen nën pagën mesatare – Analiza e pagave: 0.06% e më të mirë-paguarve zë 3.66% të pagave

Të Tjera