Skip to main content

7 mln euro për blerje energjie – Tjetër shpenzim për nëntorin, fatura vjetore kapërcen në 86 mln euro

Të Tjera