Skip to main content

73 mln lekë fond shtesë për Tatimet për pagat dhe sistemin e ri

Të Tjera