Skip to main content

90% e qytetarëve të Kosovës, akses në internet! Vetëm 11.5% të nxënësve nuk e kanë ndjekur mësimin nga distanca 

Të Tjera