Skip to main content

Abuzime në Bashkinë e Fierit, KLSH: Dëmi ekonomik 51.3 mln lekë, efekti negative në buxhet 29.4 mln lekë

Të Tjera