Skip to main content

Abuzimi me mallrat e tenderëve – S’përputhen me kërkesat e garës, APP vetëm tërheq vëmendjen e institucioneve

Të Tjera