Skip to main content

Administrata Tatimore heq gjobat e vendosura për mospagim të kësteve paraprake të Tatimit mbi Fitimin për 3 mujorin e parë të vitit

Të Tjera