Skip to main content

Adresat e reja, drejtori i Gjendjes Civile: Si të shmangni gjobën para datës 27 korrik! Edhe ata që kanë më shumë se 1 shtëpi, duhet t’i deklarojnë

Të Tjera