Skip to main content

Afati për targimin/Çfarë duhet bërë me automjetet e para 2008 që janë zhdoganuar deri në 2 dhjetor 2018?

Të Tjera