Skip to main content

Akademikët të përfshirë në hartimin e politikave dhe shkrimin e ligjeve. Këshilli i Ministrave marrëveshje me Fakultetin e Drejtësisë dhe e Ekonomisë

Të Tjera