Skip to main content

Analiza për të gjithë personat pranë viktimës 73 vjeçare, stafi mjekësor dhe kontaktet në karantinë

Të Tjera