Skip to main content

“Antiinformalitet 3”, regjistrohen në 7 javë 4129 biznese të reja – Shkeljet e konstatuara dhe mos lëshimi i kuponit tatimor, mbyllen 481 subjekte

Të Tjera