Skip to main content

Ari, pranë 1,800 USD. Tregtohet i qëndrueshëm prej rënies së dollarit dhe interesave të borxhit

Të Tjera