Skip to main content

Ari tërhiqet në nisje të javës. Tregu i fortë i punësimit në SHBA nxit yield-et dhe aksionet botërore

Të Tjera