Skip to main content

“Arkitekti” i strategjisë anti-karantinim të Suedisë pretendon se imuniteti ndaj virusit atje është 30%, por kjo nuk mbështetet në fakte

Të Tjera