Skip to main content

Banka e Japonisë nuk ndërhyn – Heq afatin kohor për arritjen e objektivit të inflacionit 

Të Tjera