Skip to main content

Bashkitë, “lëmoshë” nga taksat e përbashkëta me qeverinë – Si ndahen të ardhurat nga pasuritë e paluajtshme, taksa e automjteve dhe renta minerare

Të Tjera