Skip to main content

“Bashkitë të kenë politikat e tyre zhvillimore” – Civici: 90% e burimeve fokusohen te infrastruktura dhe kohezioni social, duhet ndryshim

Të Tjera