Skip to main content

BE kërkon të zvogëlojë përdorimin e pesticideve me 50% dhe të forcojë bujqësinë organike

Të Tjera