Skip to main content

Ekonomisti shqiptar me pseudonimin “Borealis” që propozonte në vitet ‘30 vendosjen e taksës së beqarëve e të ardhurat të kalonin për jetimët e familjet me shumë fëmijë!  

Të Tjera