Skip to main content

Botohet në Fletoren Zyrtare – Tarifat e energjisë, objektet e kultit do të paguajnë 9.5 lekë/kwh.

Të Tjera