Skip to main content

Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike shpall tenderin me fond 225 milionë lekë/ Projekti, për platformën elektronike ndërkufitare

Të Tjera