Skip to main content

Çfarë ishte “Taksa e Karantinës”, që u aplikua në Shqipëri për 50 vite? Taksimi i udhëtarëve, ngritja e Administratës së Karantinës dhe shfuqizimi në vitet ’20

Të Tjera