Skip to main content

Cilët ishin 29 anëtarët e Këshillit Ekonomik Qendror Korporativ të Shqipërisë në 1940?

Të Tjera