Skip to main content

Depozita gazi në Dumre/ Albgaz, memorandum me SNAM-in italian. Detajet e projektit që ndahet në dy faza

Të Tjera