Skip to main content

Deutsche Welle/Funksionimi i Gjykatës së Lartë në fund të vitit! Stoku 35 mijë dosje, do të duhen 20 vite për t’i shqyrtuar

Të Tjera