Skip to main content

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me homologen e Suedisë. Detajet

Të Tjera