Skip to main content

Efektshmëria e Pfizer bie në 47% pas 6 muajve – Studimi justifikon dozat e treta. Mbrojtja fillestare, e fortë edhe ndaj Delta

Të Tjera