Skip to main content

Ekonomia ra me 10.23% në prill-qershor – Taksat hoqën 1.85% të PBB-së, konsumi ra me 7.57%

Të Tjera