Skip to main content

Ere, 216 mln lekë nga pagesat rregullatore – Miratohen tarifat për tregun e energjisë, kush nuk paguan në kohë ka penalitete

Të Tjera