Skip to main content

ERE “shkund” OST-në për investimet – “Nuk ka analizë kosto-efektivitet. Të mos mbulohen nga tarifat që paguajnë klientët”

Të Tjera