Skip to main content

Facebook do të ndalojë të gjitha sponsorizimet nga mediat e kontrolluara nga shteti: “Bllokojmë influencën e huaj”

Të Tjera