Skip to main content

Fatura më të larta të energjisë në Gjermani – Rritje vjetore me 64% e çmimeve të energjisë dhe me 63% të gazit

Të Tjera