Skip to main content

Faturimi i energjisë së vjedhur – OSSH kërkon penalizime të reja dhe ndryshime në afatet e lëshimit të faturës

Të Tjera