Skip to main content

Fed pritet të injorojë Trump – Presidenti kërkon ulje të interesave dhe lehtësim sasior  

Të Tjera