Skip to main content

Filmimi i rrallë i arkivës së Norvegjisë-Si ishin fabrikat artizanale në të cilat shqiptarët përpunonin lëkurët në vitet ’40 (VIDEO)

Të Tjera