Skip to main content

FMN, kritika buxhetit 2020 – Nuk parashikon rritje të investimeve, kushtëzohen shërbimet  publike

Të Tjera