Skip to main content

FMN për informalitetin në Shqipëri – Në 32.7% të PBB gjatë tranzicionit, minimumi u prek në 2011

Të Tjera