Skip to main content

Fondet për fatkeqësitë natyrore, në “lojë” dhe privatët – “Dorë të lirë” bashkive, 40% shumave mund të përdoren për blerje, qira e shërbime

Të Tjera