Skip to main content

Gjoba deri 50 mijë dollarë ndërtuesve – Ndryshon Ligji: Konfiskim gjithë objektit nëse shtesa pa leje është mbi 10% e sipërfaqes

Të Tjera