Skip to main content

Google dërgon 100,000 punonjës në shtëpi – Politika e re ka të bëjë me epideminë COVID-19

Të Tjera